Integriteit Op Maat    

Integriteitsbevordering binnen uw organisatie

Training Aanspreken op ongewenst gedrag

incompany, op locatie of online

Wij Nederlanders staan in het buitenland bekend om onze directheid, maar wanneer het gaat over elkaar aanspreken op gedrag, dan blijken wij dit over het algemeen best lastig te vinden. In de media verschijnen steeds meer berichten over ongewenst gedrag en de schade dat het aanricht bij de betrokken individuen en aan het imago van organisatie. Mijn ervaring als extern trainer is dat dit soort uitwassen eigenlijk altijd het gevolg zijn van een cultuur waarin het niet gewoon is om elkaar aan te spreken, duidelijk grenzen te trekken in het onderling contact en bewust samen te werken aan een veilige sociale werkomgeving. Reden te meer om ook binnen jouw organisatie, team of afdeling meer aandacht te geven aan de bestaande aanspreekcultuur. Want elkaar aanspreken begint klein, door samen openlijk te onderzoeken wat de grijze gebieden zijn tussen gewenst en ongewenst gedrag

De training Aanspreken op ongewenst gedrag geeft aandacht aan deze aspecten. Door laagdrempelig en spelenderwijs te onderzoeken wat lastig is aan elkaar aanspreken,  wat de voor- en nadelen zijn van aanspreken en wanneer gedrag ongewenst wordt. Grijze gebieden, normen en waarden en het moreel kompas worden op een interactieve wijze worden verkend. Er wordt op een laagdrempelige manier geoefend met gespreksvoering op basis van herkenbare voorbeelden uit de praktijk. Hierbij krijgen zowel het aanspreken van de ander als het zelf aangesproken worden aandacht. Doel van de training is dat de deelnemers in hun werkpraktijk een lagere drempel ervaren om  gedrag bespreekbaar te maken en dit met vertrouwen in praktijk kunnen brengen. En wat nog opties zijn als desondanks het aanspreken op ongewenst gedrag niet blijkt te werken.

Geïnteresseerd? Neem contact op

Elkaar aanspreken is het sluitstuk van integriteitsbevordering. Zonder gedrag daadwerkelijk bespreekbaar te maken zijn afspraken en gedragscodes slechts papieren tijgers!

Maarten van Zwieten