Integriteit Op Maat    

Integriteitsbevordering binnen uw organisatie

Training Morele oordeelsvorming

Integriteit op Maat geeft trainingen Morele oordeelsvorming. De training is geschikt voor teams, maar ook voor HRM en P&O, voor integriteitscoördinatoren en voor bij- en  nascholing van vertrouwenspersonen. Elke training wordt op maat gemaakt, aansluitend bij de specifieke behoeften en verwachtingen. De trainingen kunnen zowel incompany, op onze locatie als online worden gegeven.

Geïnteresseerd? Neem contact op

TRAINING VOOR TEAMS

Over het algemeen wordt te weinig aandacht besteed aan de praktische toepassing van integriteit in organisaties en teams. En dat maakt dat veel onbesproken blijft, totdat het echt mis gaat en meestal te laat is. In de training wordt samen onderzocht wat integriteit precies is en hoe dat in de praktijk gestalte kan krijgen. Door grijze gebieden bespreekbaar te maken en op een verantwoorde wijze met lastige kwesties om te gaan. Er wordt gewerkt met herkenbare voorbeelden uit de praktijk en samen wordt aan de hand van een herkenbaar moreel dilemma het gehele proces van morele oordeelsvorming (in de vorm van moreel beraad) doorlopen. Met als side effect dat het team elkaar beter leert kennen en samen het fundament legt voor het meer bespreekbaar maken van de morele aspecten van het werk. De training is zeer interactief en laagdrempelig tegelijkertijd. Op verzoek kan een op maat gemaakt werkboek worden verstrekt voor na de training.


TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN

Vertrouwenspersonen werken in een spanningsveld van verschillende waarden, normen en belangen van diverse betrokkenen. In deze context is vaak een morele dimensie aanwezig waar de vertrouwenspersoon bewust mee om moet gaan, zowel in de relatie met melder, management en opdrachtgever, als in relatie met werkgever (in geval van externe vertrouwenspersonen) en collega’s. De training morele oordeelsvorming is er op gericht om het morele bewustzijn van de deelnemers te vergroten, zodat bewuste en zorgvuldige afwegingen plaatsvinden in situaties met een morele dimensie. Tijdens de training worden zoveel mogelijk concrete tips meegegeven voor de toepassing van de inhoud in jouw praktijk als vertrouwenspersoon. De training is zeer interactief en maak gebruik van allerlei herkenbare voorbeelden van integriteits-vraagstukken in de rol van vertrouwenspersoon. De training is geaccrediteerd door de LVV (VP-0161) en is inclusief een op maat gemaakt werkboek.