Integriteit Op Maat    

Integriteitsbevordering binnen uw organisatie

Online trainingen

te volgen bij Studytube

TRAINING INTEGRITEIT 

Deze online training (zie video boven) is zeer aan te bevelen voor iedereen die meer houvast zoekt bij het praktisch toepasbaar maken van het begrip integriteit. Geschikt voor medewerkers en leidinggevenden, voor HRM-ers, integriteitsco√∂rdinatoren en vertrouwenspersonen. Met behulp van allerlei voorbeelden uit de praktijk krijg je stap voor stap meer taal om gedrag, keuzes en grijze gebieden in je organisatie bespreekbaar te maken. Je leert hoe je om kan gaan met lastige kwesties en morele dilemma's. Je leert hoe normen en waarden in gedragscodes tot uiting komen en hoe je deze in gesprekken concreet toepasbaar maakt. Want integriteit krijgt vorm in het dagelijkse werk, de dagelijkse omgang met je collega's en leidinggevenden en de wijze waarop het dagelijks onderling wordt gecommuniceerd.


Ga naar Studytube

TRAINING AANSPREKEN OP ONGEWENST GEDRAG

De schadelijke gevolgen van ongewenst gedrag, komen de laatste tijd helaas (te) vaak in het nieuws. Dat het zo uit de hand kan lopen komt meestal doordat ongewenst gedrag veel te weinig bespreekbaar wordt gemaakt, ook als het gaat over kleine irritaties of ergernissen. In deze online training (zie video onder) krijg je handvatten om ongewenst gedrag op een effectieve manier bespreekbaar te maken, hoe lastig dat af en toe ook kan zijn. Met behulp van allerlei voorbeelden uit de praktijk krijg je stap voor stap allerlei tips and trics om de ander aan te spreken op gedrag. Met ruimte voor je persoonlijke stijl wordt je uitgedaagd om te oefenen en te ervaren hoe het is om dit soort gesprekken te voeren en op deze wijze met vertrouwen te kunnen bijdragen aan een open en duurzame aanspreekcultuur. Want elkaar aanspreken is ook "gewoon" een communicatietechniek.

Ga naar Studytube

Integriteit op Maat is er trots op dat bovenstaande trainingen beide behoorden bij de 10 meest gevolgde trainingen van Studytube in 2022. Beide trainingen krijgen van de deelnemers ruim vier van de vijf sterren als waardering. De trainingen worden , in samenwerking met Studytube, regelmatig aangepast aan de actualiteit en zijn daardoor zeer up-to-date

Top-10 Studytube trainingen